Теоретична фізика. Квантова механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична фізика, квантова механіка, квантова електродинаміка, релятивістська квантова механіка

Бібліографічний опис

Бродин, О. М. Теоретична фізика. Квантова механіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Фізика» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / О. М. Бродин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 233 c. – Назва з екрана.

DOI