Теоретична механіка

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, модуль НФ-06/1, кінематика точки, обертальний рух твердого тіла, складний рух точки

Бібліографічний опис

Теоретична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з теоретичної механіки (модуль НФ-06/1) для студентів денної і заочної форм навчання напрямків 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, Т. М. Можаровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 757 Кбайт). – Київ, 2010. – Назва з екрана.

DOI