Вплив обовязкових фізичних навантажень різного тижневого обсягу на морфо-функціональний стан студентів специальных медицинских групп

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Харківський художньо-промисловий інститут)

Анотація

Опис

Ключові слова

physical preparedness, functional indexes, special medical group, физическая подготовленность, функциональные показатели, спецмедгруппа

Бібліографічний опис

Підвальна, О. В. Вплив обов’язкових фізичних навантажень різного тижневого обсягу на морфо-функціональний стан студентів спеціальної медичної групи / Підвальна О. В., Євтушок М. В., Колодяжна Л. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць за ред. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 8. – С. 66–72. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI

Зібрання