Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методичні рекомендації до написання курсової роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику наводяться основні практичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств». За своїм змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств». Розраховано на студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

менеджмент, зовнішньекономічна діяльність

Бібліографічний опис

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методичні рекомендації до написання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 730 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI