Магістерська дисертація. Загальні рекомендації щодо виконання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Магістерська дисертація. Загальні рекомендації щодо виконання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Мотроненко, О. Ю. Галкін, О. Б. Бесараб. – Електронні текстові дані (1 файл: 735,55 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 59 с. – Назва з екрана

DOI