Експериментальні методи в механіці деформівного твердого тіла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

механіка деформівного твердого тіла, експериментальні методи, вимірювання, випробувальне обладнання, механічні характеристики матеріалів, mechanics of a deformable solid, experimental methods, measurements, testing equipment, materials mechanical characteristics

Бібліографічний опис

Стрижало, В. О. Експериментальні методи в механіці деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 Прикладна механіка / В. О. Стрижало М. В. Бородій ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,74 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 306 с. – Назва з екрана.

DOI