О метриках для базы знаний лингвистического анализа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

метрики, база знаний, метаданные, лингвистический анализ, обработка текстов, метамодель, метрики, база знань, метадані, лінгвістичний аналіз, обробка текстів, метамодель

Бібліографічний опис

О метриках для базы знаний лингвистического анализа / А. А.Стенин, Ю. А. Тимошин, М. М.Ткач, Т. Г. Шемсединов // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – № 21(41). – С. 104–113. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI