Форми організаційного забезпечення експортної діяльності промислових підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, організація ЗЕД, відділ ЗЕД, департамент ЗЕД, зовнішньоторговельна фірма

Бібліографічний опис

Кононенко О. С. Форми організаційного забезпечення експортної діяльності промислових підприємств України / Кононенко О. С., Дунська А. Р. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 246 Кбайт). – 2014. – Вип. 8. – Бібліогр.: 10 назв. – Назва з екрана.

DOI