Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НПУ імені М.П. Драгоманова

Анотація

Опис

Ключові слова

футбол, фізична підготовленість, рухові якості, здібності, планування фізичної підготовки, вікові групи, football, physical preparing, moving qualities, abilities, planning physical preparing, age groups, футбол, физическая подготовленность, двигательные свойства, способности, планирование физической подготовки, возрастные группы

Бібліографічний опис

Білоконь, В. К. Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу / В. К. Білоконь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 10 (80). – С. 16–19. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI

Зібрання