Теоретична механіка: Загальні теореми динаміки

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В представлених методичних вказівках – допомога студенту в опануванні та систематизації знань завдяки засвоєнню методики розв’язування задач за допомогою використання названих теорем. Тому для кожної з цих теорем спочатку наведено короткі теоретичні відомості, методика розв’язування задач та приклади розв’язування задач з поясненням, також запропоновані задачі для самостійної роботи. В кінці методичних вказівок є запитання для самоконтролю. Методичні вказівки рекомендовані для всіх інженерних спеціальностей НТУУ «КПІ».

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

міри механічного руху, загальні теореми динаміки, задачі

Бібліографічний опис

Теоретична механіка: Загальні теореми динаміки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI