Фізичне виховання. Волейбол

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Волейбол – одна з найпоширеніших і найулюбленіших ігор у світі. ЇЇ популярність пояснюється можливістю кожного учасника виявити в грі свої фізичні якості, продемонструвати спортивне вміння задля досягнення загального успіху. Колективний характер гри розвиває такі якості, як товариськість, дружбу, прагнення до взаємодопомоги. Волейбол сприяє всебічному розвитку тих, хто ним займається, вдосконалює уміння і навички, необхідних кожній людині для її трудової діяльності. Вміло організовані заняття з волейболу сприяють у вирішенні важливих виховних завдань. Він є складовою частиною шкільної програми з фізичного виховання, а також програм середніх та вищих навчальних закладів [4, 6, 11, 14]. Систематичні заняття з волейболу сприяють зміцненню опорно-рухового апарату людини, посиленню обміну речовин, вдосконаленню різноманітних функцій організму. Саме тому волейбол широко використовується як один із оздоровчих засобів у вузах [13, 17, 20]. Крім того, у тих, хто займається волейболом, розвиваються такі риси характеру: рішучість, наполегливість, ініціативність, сміливість, самовідданість, дисциплінованість. Завдяки своїй емоційності гра у волейбол стала засобом не тільки фізичного розвитку, а й активного відпочинку.

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, волейбол, навчальний посібник

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Волейбол [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А., Томашевський Д. В., Довгопол Е. П. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 129 с. – Назва з екрана.

DOI