Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків

Анотація

Опис

Ключові слова

кореляційний аналіз, банкнотний папір, водяний знак, шорсткість паперу, оптична густина, correlation analysis, banknote paper, watermark, the roughness of paper, optical density, корреляционный анализ, банкнотная бумага, водяной знак, шероховатость бумаги, оптическая плотность

Бібліографічний опис

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків / С. Є. Шейкін, Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 4(54). – С. 4–13. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI