Вплив кутів візування та кривизни поверхні землі на просторове розділення космічної оптико-електронної системи спостереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

дистанційне зондування Землі, кути візування, проекція пікселів, кривизна поверхні Землі, remote sensing of the Earth, spatial resolution, angles of shighting, projection of pixels, Earth's surface curvature, дистанционное зондирование Земли, пространственное разрешение, углы визирования, проекция пикселей, кривизна поверхности Земли

Бібліографічний опис

Пінчук, Б. Ю. Вплив кутів візування та кривизни поверхні землі на просторове розділення космічної оптико-електронної системи спостереження / Б. Ю. Пінчук, В. Г. Колобродов, В. М. Тягур // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 5(121). – С. 63–75. – Бібліогр.: 14 назв.