Підготовка бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт: вимоги до структури, змісту та оформлення, організація підготовки та захисту

Анотація

Навчальний посібник призначений для ознайомлення з вимогами до правил оформлення та оцінювання кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра. В посібнику розкрито суть та загальні положення з написання дипломної роботи бакалавра та магістерської дисертації. Зокрема, розглядаються питання стосовно вибору напряму дослідження та теми кваліфікаційної роботи; визначаються основні вимоги до структури та змісту, інших правил оформлення роботи, наводяться критерії його оцінювання. Також розглянуто процедуру та умови допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи, надано перелік документів та матеріалів, що подаються студентом на кафедру до захисту роботи. Для здобувачів ступеня бакалавра і магістра за спеціальністю «Прикладна механіка» освітньої-професійної програми «Динаміка і міцність машин».

Опис

Ключові слова

дипломне проєктування, diploma design, бакалаврська робота, Bachelor work, магістерська дисертація, master's thesis

Бібліографічний опис

Підготовка бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт: вимоги до структури, змісту та оформлення, організація підготовки та захисту [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка / С. О. Пискунов, С. І. Трубачев, А. П. Сіренко, В. А. Колодежний, В. О. Петрик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ММІ). – Електронні текстові дані (1 файл: 3.61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 155 с. – Назва з екрана.

DOI