Прикладна механіка 1. Теоретична механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Реквізити навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

силабус навчальної дисциплини, теоретична механіка, виробництво та технології, гірництво

Бібліографічний опис

Прикладна механіка 1. Теоретична механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Реквізити навчальної дисципліни [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Алексейчук О. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,54 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 13 с. – Назва з екрана.

DOI