Виконання магістерської дисертації: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Видання призначене для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійними програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією». Метою даного посібника є надання здобувачам допомоги з організації раціональної роботи (збиранні інформації, визначенні структури і змісту основних розділів) та захисту магістерської дисертації. Використання запропонованих рекомендацій під час підготовки суттєво полегшить його розроблення та надасть значну допомогу під час самостійної роботи. Видання містить загальні вимоги до магістерських дисертацій; можливу тематику; рекомендації щодо до змісту; поради до виконання розділів магістерської дисертації, вимоги до оформлення. Наприкінці видання у додатках надані приклади бланків та приклади заповнення окремих документів. Видання призначено для магістрантів, керівників і рецензентів магістерських дисертацій. Під час написання видання враховано діючі рекомендації до виконання магістерських дисертацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Опис

Ключові слова

магістерська дисертація, оформлення, зміст, вимоги щодо оформлення, етапи підготовки, науковий керівник, нормоконтролер, рецензент, академічна доброчесність, перевірка на плагіат, тематика магістерських дисертацій, попередній захист, захист магістерської дисертації, критерії оцінювання

Бібліографічний опис

Виконання магістерської дисертації: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійними програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Бориченко, А. І. Замулко, М. М. Шовкалюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,708 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 59 с. – Назва з екрана.

DOI