Методичні рекомендації до проходження практики студентами напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Рекомендації по організації та проведенню практики є методичним забезпеченням практичного етапу процесу навчання студентів і призначені для студентів хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України, керівників практики.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

практика

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до проходження практики студентами напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; О. В. Сангінова, Н. Є. Теліцина. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI