Освітні курси для бібліотечних фахівців технічних університетів в НТУУ «КПІ». PR та інформаційні технології в бібліотеці вищого навчального закладу

Ескіз недоступний

Дата

2007

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

проект TEMPUS UMJEP-23074-2002, ІТ в менеджменті університетських бібліотек, ІТ-менеджер наукових бібліотек, центр дистанційного навчання, науково-освітня комп’ютерна мережа УРАН, центр підготовки менеджерів бібліотек, PR в системі менеджменту бібліотеки вузу, бібліотечний веб-сайт, освітні курси для бібліотечних фахівців, конференції, ИТ в менеджменте университетских библиотек, ИТ-менеджер научных библиотек, центр дистанционного обучения, научно-образовательная компьютерная сеть УРАН, центр подготовки менеджеров библиотек, PR в системе менеджмента библиотеки вуза, библиотечный сайт, образовательные курсы для библиотечных специалистов, конференции

Бібліографічний опис

Барабаш, С. І. Освітні курси для бібліотечних фахівців технічних університетів в НТУУ «КПІ». PR та інформаційні технології в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] : [презентація] / С. І. Барабаш ; НТУУ «КПІ», НТБ // IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформатіо-2007» - Інформаційні ресурси: проблеми створення, використання, доступу», 2-5 жовтня 2007 р. Алушта, АРК, Україна. - Електронні текстові дані (1 файл: 11,5 Мбайт). – Київ, 2007. – Назва з екрана.

DOI