Теплоаеродинамічна ефективність пакетів гвинтоподібних труб

Анотація

Опис

Ключові слова

гвинтоподібна труба, рівнорозвинена поверхня, шахові пакети, ефективність, helical tubes, equaldeveloped surface, chess packages, efficiency, винтообразная труба, равноразвитая поверхность, шахматные пакеты, эффективность

Бібліографічний опис

Теплоаеродинамічна ефективність пакетів гвинтоподібних труб / Є. М. Письменний, С. А. Рева, О. М. Терех, О. В. Баранюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 7–11. – Бібліогр.: 13 назв.