Вимірювання теплопровідності твердих матеріалів методом прямого підігріву термістора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теплопровідність, метод прямого підігріву термістора, експериментальна установка, теплофізичні характеристики твердих матеріалів, thermal conductivity, thermistor direct heating method, experimental device, thermophysical characteristics of solid materials, теплопроводность, метод прямого подогрева термистора, экспериментальная установка, теплофизические характеристики твердых материалов

Бібліографічний опис

Матвієнко С. М. Вимірювання теплопровідності твердих матеріалів методом прямого підігріву термістора / С. М. Матвієнко, С. П. Вислоух, К. Г. Філоненко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 97–107. – Бібліогр.: 11 назв.