Підходи до класифікації нових товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

новий товар, класифікація нових товарів, підходи до класифікації нових товарів, впровадження товару на ринок

Бібліографічний опис

Боровенська М. В. Підходи до класифікації нових товарів / Боровенська М. В., Кубишина Н. С. . // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 186 Кбайт). – 2013. – Вип. 7. – Бібліогр.: 7 назв. – Назва з екрана.

DOI