Опір матеріалів

Ескіз недоступний

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

При проведенні лабораторних робіт студенти мають можливість оволодіти методами проведення механічних випробувань та визначення характеристик конструкційних матеріалів, поглибити та закріпити свої теоретичні знання з різних розділів курсу, ознайомитись з роботою сучасного випробувального устаткування, методами експериментальних досліджень та нормативно-технічною документацією на методи випробувань.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

опір матеріалів, конструкційні матеріали

Бібліографічний опис

Опір матеріалів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів видавничо-поліграфічного інституту та факультету біотехнології і біотехніки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; [уклад. М. С. Шидловський, Д. Ю. Шпак]. - Електронні текстові дані (1 файл: 887 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI