Технічні засоби автоматизації та мікропроцесорна техніка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

технічні засоби автоматизації, мікропроцесорна техніка, перетворювачі сигналів, релейне регулювання, система EXPERION PKS

Бібліографічний опис

Технічні засоби автоматизації та мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. Г. Бондаренко, Р. Б. Медведєв, О. В. Сангінова ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 3,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2019. – 84 с. – Назва з екрана.

DOI