Ультразвукові кавітаційні технології. Знезараження та фільтрування

Анотація

Опис

Ключові слова

ультразвук, кавітація, технологія, кавітатор, знезараження, фільтрування, монографія

Бібліографічний опис

Ультразвукові кавітаційні технології. Знезараження та фільтрування [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, І. А. Гришко, А. І. Зілінський, А. В. Шульга, А. В. Мовчанюк, І. М. Берник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,38 Мбайт). – Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2022. – 268 с. – Назва з екрана.

DOI