«Патентознавство та авторське право. Практикум»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-12

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

набуття прав, торговельна марка, винахід, корисна модель, складання заявок, промисловий зразок

Бібліографічний опис

«Патентознавство та авторське право. Практикум» для студентів та аспірантів технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навчальне електронне видання / А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,63 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 173 с. – Назва з екрана.

DOI