Біотехнологічні основи отримання біоімпланту для використання у кардіохірургії

Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

децелюляризація, перикард великої рогатої худоби, біоімплант, тканинна інженерія, decellularization, bovine pericardium, bioimplant, tissue engineering, децеллюляризация, перикард крупного рогатого скота, биоимплант, тканевая инженерия

Бібліографічний опис

Сокол, А. А. Біотехнологічні основи отримання біоімпланту для використання у кардіохірургії : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Сокол Анатолій Анатолійович. – Київ, 2021. – 26 с.

DOI