Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристик корональних викидів маси на Сонці

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фабричева О. В. Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристик корональних викидів маси на Сонці / О. В. Фабричева, М. А. Киян, В. М. Подладчіков // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 99–111. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI