Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об’єктів

Анотація

Опис

Ключові слова

ентропійно-інформаційна складова, комплексна оцінка, головні компоненти, компараторна ідентифікація, алгоритмічно-програмний комплекс, entropy-information component, comprehensive assessment, principal components, comparing identification, algorithmic and program complex, энтропийно-информационная составляющая, комплексная оценка, главные компоненты, компараторная идентификация, алгоритмически-программный комплекс

Бібліографічний опис

Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об’єктів / Т. В. Козуля, Н. В. Шаронова, М. О. Білова, М. М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 45–57. – Бібліогр.: 20 назв.