Видатний конструктор двигунів Іван Коваль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

тракторне і комбайнове дизелебудування, уніфікація, універсалізація, науково-конструкторська школа, "Харківський політехнічний інститут", Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", tractor and combine diesel design unification, universalization of scientific and engineering school, "Kharkiv Polytechnic Institute", National Aerospace University named after M.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"

Бібліографічний опис

Ільченко М. Видатний конструктор двигунів Іван Коваль / Михайло Ільченко // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 21. – С. 59-62. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI