Технічна механіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

технічна механіка, статика твердого тіла, кінематика, динаміка

Бібліографічний опис

Технічна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів факультету електроенерготехніки та автоматики / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 86 с. – Назва з екрана.

DOI