Аналіз законодавства в галузі захисту інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Захист інформації, комплексна система захисту інформації, автоматизована система, несанкціонований доступ, обчислювальна система, захист від несанкціонованого доступу, комплекс засобів захисту, атрибути доступу, довірче та адміністративне керування доступом, критерії оцінки захищеності інформації

Бібліографічний опис

Цуркан, В. Аналіз законодавства в галузі захисту інформації / Василь Цуркан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2006. – Вип. 2(13). – С. 126-130. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI