Механіка електронних приладів і систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

механіка електронних приладів, курсові роботи, кінематичний аналіз механічних систем, розрахунок деталей механізмів, задачі

Бібліографічний опис

Механіка електронних приладів і систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Бабаєв, В. М. Федоров, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,84 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 97 с. – Назва з екрана.

DOI