Дослідження режимів роботи та ефективності комбінованої установки з використанням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

відновлювальні джерела енергії

Бібліографічний опис

Дослідження режимів роботи та ефективності комбінованої установки з використанням відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 з дисциплін по використанню нетрадиційних джерел енергії для студентів спеціальності «Теплоенергетика» та «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. Б. Варламов, К. О. Приймак, Т. В. Тімакова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI