Вплив геометричних параметрів полегшення на деформацію робочої поверхні позаосьових сегментів осесиметричних дзеркал

Анотація

Опис

Ключові слова

коефіцієнти Церніке, полегшення дзеркал, Zernike coefficients, weight reduction of mirrors, коэффициенты Цернике, облегчение зеркал

Бібліографічний опис

Колобродов В. Г. Вплив геометричних параметрів полегшення на деформацію робочої поверхні позаосьових сегментів осесиметричних дзеркал / В. Г. Колобродов, Д. В. Поздняков, В. М. Тягур // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 89–96. – Бібліогр.: 7 назв.