Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЕК+

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Марковський О. П. Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією / Марковський О. П., Терещенко С. Ю. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 63. – С. 19–24. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI