Теорія теплопровідности. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

В даному посібнику розглядаються типові задачі теорії теплопровідності та їх розв’язки методом розділення змінних. Теорія широко підкріплена прикладами реальних систем. Після кожного розділу є перелік питань для самоконтролю.

Ключові слова

теорія теплопровідності

Бібліографічний опис

Гільчук, А. В. Теорія теплопровідності. Частина 1 [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. В. Гільчук, А. А. Халатов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 86 с. – Назва з екрана.

DOI