Технологія холодного штампування та конструювання штампів

Ескіз недоступний

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

технологія холодного штампування, конструювання штампів

Бібліографічний опис

Технологія холодного штампування та конструювання штампів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів кредитного модуля «Технологія холодного штампування та конструювання штампів-1» для напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» фахівців майбутньої спеціальності 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Орлюк, П. С. Вишневський. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,15 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 42 с. – Назва з екрана.

DOI