Аналіз проблем сучасних моделей у автоматичних системах прогнозування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

прогнозування, часові ряди, машинне навчання, модель, автоматична система

Бібліографічний опис

Дорошенко, А. О. Аналіз проблем сучасних моделей у автоматичних системах прогнозування / А. О. Дорошенко // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 18-21. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI