Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

поверхневі акустичні хвилі (ПАХ), фазовий багаточастотний метод, чутливість, роздільна здатність, точність, surface acoustic wave (SAW), multifrequency phase method, sensitivity, resolution, accuracy, поверхностные акустические волны (ПАВ), фазовый многочастотный метод, чувствительность, разрешающая способность, точность

Бібліографічний опис

Жовнір М. Ф. Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль / М. Ф. Жовнір, О. В. Шостак // Електроніка та зв'язок : науково-технічний журнал. – 2015. – Т. 20, № 3(86). – С. 101–106. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI