Применения алгоритмов сглаживания для предварительной обработки статистических солнечных данных

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Киян М. А. Применения алгоритмов сглаживания для предварительной обработки статистических солнечных данных / М. А. Киян, Е. В. Фабричева, В. Н. Подладчиков // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 68–76. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI