О подходе к решению задачи оптимального проектирования системы ректификационных колонн методом ветвей и границ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Богула, Н. Ю. О подходе к решению задачи оптимального проектирования системы ректификационных колонн методом ветвей и границ / Н. Ю. Богула, Н. Н. Зиятдинов // Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток : тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 травня 2010 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 81-82. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI