Дослідження термомеханічного стану охолоджуваних полімерних труб

Анотація

Опис

Ключові слова

полімерна труба, охолодження, термомеханічний стан, ефективність, polymeric pipe, cooling, thermal and mechanical condition, efficiency

Бібліографічний опис

Дослідження термомеханічного стану охолоджуваних полімерних труб / І. О. Крутась, І. О. Мікульонок, А. Д. Пєтухов, О. Л. Сокольський // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 35–40. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI