Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

бакалаврська робота, менеджмент, рекомендації до написання бакалаврської роботи, Bachelor qualifying work on management

Бібліографічний опис

Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: З. В. Григорова, А. В. Кваско, О. А. Сухорукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 945 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. – Назва з екрана.

DOI