Особливості аргументації науково-технічної статті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

надфразова єдність, висловлення, відношення, комунікативна одиниця, теза, аргумент, підстава, підтвердження, кваліфікатор, superphrasal unity, utterance, relation, communicative unit, thesis, ground, warrant, backing, qualifier, сверхфразовое единство, высказывение, отношение, коммуникативная единица, тезис, основание, подтверждение, квалификатор

Бібліографічний опис

Доронкіна Н. Є. Особливості аргументації науково-технічної статті / Н. Є. Доронкіна // Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 3. – С. 11–17. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI