Бакалаврська кваліфікаційна робота: виконання, оформлення та захист

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Мета посібника – системне подання послідовності підготовки випускової атестаційнї роботи для студентів старших курсів за освітньо-кваліфікаціними рівнями бакалавр. Розглядаються вимоги і особливостей оформлення дипломних проектів (робіт), згідно з існуючими стандартами і нормативними документами, побудові моделей і їх експериментальному дослідженню. Посібник може бути корисними для студентів старших курсів, аспірантів, науковців відповідних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

дипломні роботи, дипломні проекти, стандарти

Бібліографічний опис

Коваленко, А. Є. Бакалаврська кваліфікаційна робота: виконання, оформлення та захист [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 124 «Системний аналіз» / А. Є. Коваленко, П. І. Бідюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 180 c. – Назва з екрана.

DOI