Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903-1908 роках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

хімічна лабораторія для дослідження ґрунтів, князь Олександр Сергійович Кудашев, фосфорна кислота, Київський політехнічний інститут, обробка ґрунту, лабораторія загального землеробства, інспектор протипожежної безпеки Київської земської управи, chemical laboratory for soil investigations, Prince Olexander Kudashev, phosphoric acid, Kiev Polytechnic Institute, soil cultivation, laboratory of general agriculture, fire safety inspector of the Kiev rural council, химическая лаборатория для исследования почв, князь Александр Сергеевич Кудашев, фосфорная кислота, Киевский политехнический институт, обработка почвы, лаборатория общего земледелия, инспектор противопожарной безопасности Киевской земской управы

Бібліографічний опис

Вергунов В. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903-1908 роках / Віктор Вергунов // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 23. – С. 42–52. – Бібліогр.: 50 назв.

DOI