Спектр мас важких барiонiв в моделi складових кваркiв з корнеллiвським потенцiалом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

важкi барiони, корнеллiвський потенцiал, варiацiйний метод Рiтца

Бібліографічний опис

Спектр мас важких барiонiв в моделi складових кваркiв з корнеллiвським потенцiалом / А. В. Демський, К. В. Трубачова, О. П. Кобушкiн, Д. Л. Борисюк // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Актуальнi питання сучасної фізики», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 33-36. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI