Відтворення текстової інформації на відбитках з металу, виготовлених термосублімаційним друком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

термосублімаційний друк, металева пластина, штриховий елемент, текстовий шрифт, гарнітура, кегль, Гравертон, thermosublimation printing, metal plate, stroke element, text type, type family, font size, Grawerton, термосублимационная печать, металлическая пластина, штриховые элементы, текстовый шрифт, гарнитура, кегль, Гравертон

Бібліографічний опис

Лотоцька, О. І. Відтворення текстової інформації на відбитках з металу, виготовлених термосублімаційним друком / О. І. Лотоцька, А. Р. Гудзь // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1(59). – С. 20–28. – Бібліогр.: 9 назв.