Теоретична механіка. Статика. Кінематика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Конспект лекцій з теоретичної механіки. Кредитний модуль НФ-06/1 «Статика. Кінематика» є лекційним матеріалом, що викладається у другому навчальному семестрі. Перелік розділів та тем, а також їх теоретичне наповнення відповідають робочій навчальній програмі дисципліни. Основна мета вивчення курсу теоретичної механіки – набуття навичок самостійної схематизації механічних явищ і складання для конкретних фізичних задач відповідних математичних моделей. Найголовнішим при цьому є засвоєння теоретичного матеріалу, що викладається на лекціях. Саме цей матеріал і запропонований у даному виданні.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теоретична механіка, кінематика, статика

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» інженерно- хімічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI