Мікрохвильова терапія: апаратурне забезпечення та технології лікування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

міліметровий діапазон хвиль, медична апаратура, мікрохвильова резонансна терапія, низькоінтенсивний сигнал, квантова медицина, millimeter wave range, medical equipment, microwave therapy, lowintensive signal, quantum medicine, миллиметровый диапазон волн, медицинская аппаратура, микроволновая резонансная терапия, низкоинтенсивный сигнал, квантовая медицина

Бібліографічний опис

Яненко О. П. Мікрохвильова терапія: апаратурне забезпечення та технології лікування / Яненко О. П., Перегудов С. М., Федотова І. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 151–158. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI